Vakok és Gyengénlátók

Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek


 

Ügyleírás:

Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek

Illetékesség

kérelem benyújtása a kérelmező lakóhelye szerinti anyakönyvvezetőnél, eljáró hatóság: BÁH Állampolgársági Igazgatóság

Szükséges okiratok:

Személyazonosításra szolgáló okmány

Ügyintézés helye, elérhetősége

és rendje:

Bükkszenterzsébet Község Polgármesteri Hivatala

Telefon: 06/36/567-016, 06/36/367-074

E-mail: igazgatas@berzsebet.t-online.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8,00 - 16,00 h 
Kedd, 8.00 - 12.00
Szerda:   nincs

Csütörtök 8,00  - 16,00 h.
Péntek: 8,00 - 12,00-ig

Ügyintézés határideje és díja

Visszahonosítás 6 hónap
Honosítás 12 hónap

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok,

 http://www.bevandorlas.hu/
 http://www.irmbah.hu/

Az alkalmazott jogszabályok:

1993.évi LV. tv.
125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására 

Egyéb fontos tudnivalók

Honosítás feltételei: 

1). meghatározott ideig (a kérelem benyújtását megelőző időtartam) bevándorolt, letelepedett vagy menekült státusban, illetve EGT tartózkodási engedéllyel Magyarországon kell élni
2). büntetlen előélet
3.) biztosított magyarországi lakás és megélhetés, amelyet az eljáró hatóság felhívására igazolni kell
4.) a honosítás nem sértheti a Magyar Köztársaság érdekeit
5.) sikeres vizsga alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven

a. nem köteles vizsgát tenni:(1993. évi LV. Törvény 4/A. §)
b. cselekvőképtelen vagy a korlátozottan cselekvőképes személy
c. aki magyar tannyelvű oktatási intézményben alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséget szerzett
d. aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte
e. akiről a betegség jellege szerint illetékes egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére

8 évi folyamatos magyarországi itt lakás után kérheti a honosítását az, aki nem tartozik az alábbi kategóriák valamelyikébe.

5 évi folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az, aki
- Magyarország területén született
- kiskorúsága idején már letelepedett vagy bevándorolt Magyarországra, vagy
- hontalan

3 évi folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az, aki
- magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, illetve házassága a magyar állampolgár házastárs halálával szűnt meg, vagy
- kiskorú gyermeke magyar állampolgár, vagy
- magyar állampolgár fogadta örökbe (nagykorú személy), vagy
- magyar hatóság menekültként elismerte.

Kedvezményes honosítást kérhet az, aki Magyarországon lakik, magyar nemzetiségűnek vallja magát és hiánypótlási felhívás esetén igazolja vagy valószínűsíti, hogy felmenői - szülő, nagyszülő, dédszülő, stb. - között volt magyar állampolgár.

Az időtartam számítása a bevándorlási, letelepedési, EGT tartózkodási engedély vagy a menekült státusz elnyerését követő lakcímbejelentéssel kezdődik. (1993. évi LV. Törvény 23. §).

Visszahonosítás feltételei:

Visszahonosítását az a Magyarországon lakóhellyel rendelkező külföldi személy kérheti, aki már volt magyar állampolgár, de állampolgárságát elvesztette, ha
- büntetlen előéletű
- magyarországi lakása és megélhetése biztosított
- a visszahonosítás nem sérti a Magyar Köztársaság érdekeit


Névjegy

Községi Önkormányzat Bükkszenterzsébet
Székhely: Bükkszenterzsébet
Postai cím: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199
Telefonszám: + 36 567-016
Faxszám: + 36 367-074
Központi elektronikus levélcím: polghiv@berzsebet.t-online.hu

Gyakran keresett oldalak