Vakok és Gyengénlátók

Átmeneti segély


 
 • (1) A képviselőtestület eseti átmeneti segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, elsősorban azt, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj összegét, egyedül élőknél ennek 150 %-t nem haladja meg.
 • (2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

 

 • a) Nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére,
 • b) Gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
 • c) Tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,
 • d) Kórházi ápolás igénybe vétele miatt,
 • e) Elemi kár, baleset esetén,
 • f) Egyedülálló, ellátatlan személy részére,
 • g) Szabadságvesztésből való szabadulás esetén, ha a szabaduláskor a kérelmező rendelkezésére álló összeg a rendszeres szociális segély havi összegét nem haladja meg.
 • h) Egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.
 • (3) Az átmeneti segély összege legalább 3000.-, legfeljebb 15.000.- Ft.
 • (4) Az átmeneti segély egyszeri, vagy meghatározott , legfeljebb három hónapra állapítható meg.
 • (5) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a képviselő-testület a segély rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosítottnak, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást nyújthat.

Nyomtatvány letölthető
Névjegy

Községi Önkormányzat Bükkszenterzsébet
Székhely: Bükkszenterzsébet
Postai cím: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199
Telefonszám: + 36 567-016
Faxszám: + 36 367-074
Központi elektronikus levélcím: polghiv@berzsebet.t-online.hu

Gyakran keresett oldalak