Vakok és Gyengénlátók

Köztemetés


 

haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs eltemettetésére köteles személy, vagy az eltemettetésre kötelezett az eltemetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakhelye szerinti települési önkormányzat:

  • a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
  • vagy az eltemettetésére köteles személyt a köztemetés költségeinek megfizetésére kötelezi.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

  • aki a temetést szerződésben vállalta,
  • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
  • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa,
  • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (ptk. 685.§.) a törvényes öröklés rendje szerint.

A köztemetés elrendeléséhez szükséges valamennyi temetésre köteles személy erre irányuló kérelme, annak hiányában hivatalból indított eljárás esetén hosszabb az elintézési idő, ami a költségeket növeli.

A temetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles kérelmére a részletfizetés engedélyezhető.

Az eljárás jogi alapja:

  • 1993. évi III. Tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásárokról
  • 6/2008.(IV.24.) sz. helyi rendelet a Szociális ellátásokról

Hatáskör gyakorlója: Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat  polgármestere

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Bükkszenterzsébet


Névjegy

Községi Önkormányzat Bükkszenterzsébet
Székhely: Bükkszenterzsébet
Postai cím: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199
Telefonszám: + 36 567-016
Faxszám: + 36 367-074
Központi elektronikus levélcím: polghiv@berzsebet.t-online.hu

Gyakran keresett oldalak