Vakok és Gyengénlátók

Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei


 

Súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek megállapítása


Szükséges okiratok:

A kérelemhez szükséges igazolások :
1.A súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló I. fokú orvosi szakvélemény. Amennyiben a háziorvosi vagy szakorvosi szakvélemény alapján mozgáskorlátozottsága végleges, abban az esetben nem kell új orvosi szakvéleményt csatolni.

2. A kérelmezővel egy háztartásban élők  2008. évi átlag havi nettó jövedelméről szóló igazolás. (2008. január 01.- 2008.december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan)

3. Ha a kérelmező és vele egy háztartásban élő nyugellátásban részesül, akkor a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság / MÁV Nyugdíj Igazgatóság 2008. évi igazolása a 2008. évi nyugdíj összegéről.

4. A nyugdíj mellett dolgozók esetében a munkáltató igazolása 2008.évi átlag havi nettó jövedelemről. (2008. január 01.- 2008.december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan)

5. Vállalkozó esetén  az APEH igazolása a 2008.évi jövedelemről.

6. Ha a kérelmező őstermelő, akkor az őstermelői igazolvány és a  betétlap másolata.

7. Ha a kérelmező, vagy a vele  közös háztartásban élő felsőfokú tanulmányokat folytat, akkor hallgatói jogviszonyigazolás, valamint ösztöndíjigazolás.

8. Ha a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő munkanélküli, akkor a Munkaügyi Központ igazolása, hogy 6 hónapot meghaladó átképzésben részesül.

9. Ha a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő munkanélküli, akkor a Munkaügyi Központ igazolása  a 2008. évben folyósított ellátás nettó összegéről. (Ha nem részesült ellátásban, az erről szóló igazolás.)

10. Ápolási segélyben, rendszeres szociális segélyben részesülők esetén a 2008. évre megállapított nettó összegről igazolás.

11. Családi pótlék, gyed, gyes folyósítása esetén a Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványa az ellátás 2008. évi összegéről.

12. Ha a kérelmező kiskorú és korai fejlesztésben, gondozásban, rehabilitációban, szinten tartó foglalkozásban részesül, minderről az ellátó intézmény igazolása.

13. Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy eltartottról gondoskodik, akkor a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatának vagy személyi lapjának másolatát, az elhelyezést igazoló bírói ítélet vagy a gyámhatósági határozat másolatát.


Ügyintézés helye, elérhetősége

és rendje:

Bükkszenterzsébet Község Polgármesteri Hivatala

Telefon: 06/36/567-016, 06/36/367-074

E-mail: igazgatas@berzsebet.t-online.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8,00 - 16,00 h 
Kedd, 8.00 - 12.00
Szerda:   nincs

Csütörtök 8,00  - 16,00 h.
Péntek: 8,00 - 12,00-ig

Ügyintézés kezdeményezhető:

Kérelem benyújtásának határideje: 2008. április 30
Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye 2008. április 30. után következett be, abban az esetben is nyújtható be kérelem, ekkor a kérelem benyújtását követő hó 1-től lehet időarányosan közlekedési támogatást megállapítani.


Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok,


Közlekedési támogatás iránti kérelem innen letölthető!

Az alkalmazott jogszabályok:Egyéb fontos tudnivalók

 - Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye 2008. április 30. után következett be, abban az esetben is nyújtható be kérelem, ekkor a kérelem benyújtását követő hó 1-től lehet időarányosan közlekedési támogatást megállapítani.

- A közlekedési támogatás folyósításának jövedelemhatára : A 2008.évi havi átlagos nettó jövedelem 1 főre eső összege nem haladhatja meg a 2008.évi öregségi nyugdíj legkisebb összegének ( 28.500.- Ft)  2,5-szeresét, azaz a  71.250.-Ft-ot.

- Nem állapítható meg közlekedési támogatás, ha a súlyosan mozgáskorlátozott családjában az 1 főre eső nettó jövedelem meghaladja a 71.250.-Ft-ot.

- Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül !Névjegy

Községi Önkormányzat Bükkszenterzsébet
Székhely: Bükkszenterzsébet
Postai cím: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199
Telefonszám: + 36 567-016
Faxszám: + 36 367-074
Központi elektronikus levélcím: polghiv@berzsebet.t-online.hu

Gyakran keresett oldalak